Tài liệu hướng dẫn chuyển đổi mô hình hoạt động cho các Công ty, Trung tâm thuộc TrườngTài liệu hướng dẫn chuyển đổi mô hình hoạt động các Công ty, Trung tâm thuộc Trường theo Nghị định 115; Nghị định 80.

Nội dung file đính kèm!

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn