Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2021-07-27 10:16:47)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(26-07)
Sáng
Chiều14:00 Họp xét duyệt hồ sơ xét công nhận cấp Bộ, cấp toàn quốc của sáng kiến và đề tài NCKH năm học 2020-2021 (họp online). TP: Hội đồng sáng kiến Trường (theo QĐ), P.KHCN. Tại: họp online PHT Việt
Thứ 3
(27-07)
Sáng
Chiều
Thứ 4
(28-07)
Sáng
Chiều
Thứ 5
(29-07)
Sáng08:30 Họp xét duyệt hồ sơ xét công nhận cấp Bộ, cấp toàn quốc của sáng kiến và đề tài NCKH (họp online). TP: Hội đồng sáng kiến Trường (theo QĐ), P. KHCN. Tại: họp online PHT Việt
Chiều
Thứ 6
(30-07)
Sáng
Chiều
Thứ 7
(31-07)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(1-08)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 26-07-2021 đến ngày 01-08-2021
(Được cập nhật lúc 2021-07-27 10:16:47)

Thứ 2 (26-07)

14:00Họp xét duyệt hồ sơ xét công nhận cấp Bộ, cấp toàn quốc của sáng kiến và đề tài NCKH năm học 2020-2021 (họp online) - TP: Hội đồng sáng kiến Trường (theo QĐ), P.KHCN - Tại: họp online - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 3 (27-07)

Thứ 4 (28-07)

Thứ 5 (29-07)

08:30Họp xét duyệt hồ sơ xét công nhận cấp Bộ, cấp toàn quốc của sáng kiến và đề tài NCKH (họp online) - TP: Hội đồng sáng kiến Trường (theo QĐ), P. KHCN - Tại: họp online - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 6 (30-07)

Thứ 7 (31-07)

Chủ nhật (1-08)

Tải xuống lịch công tác tuần

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn