Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2021-04-05 14:50:54)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(5-04)
Sáng
Chiều14:00 Nghiệm thu giáo trình Đại học. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, Trung tâm TT Thư viện và các đại biểu theo giấy mời. Tại: P.401-A1 PHT Chương
15:00 Họp Ban Giám hiệu. TP: Hiệu trưởng và các PHT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 3
(6-04)
Sáng08:30 Họp Ban soạn thảo Quy chế Quản lý các Trung tâm, Công ty. TP: Theo QĐ 1660/QĐ-ĐHGTVT ngày12 tháng 10 năm 2020, số 584/QĐ-ĐHGTVT ngày 19 tháng 03 năm 2021. Tại: P.401-A1 PHT. Việt
09:00 Lễ phát động Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021. TP: BGH (HT,...), Ban Tuyên giáo TW, Báo điện tử ĐCS VN, UB An toàn giao thông Quốc gia, P.CTCT&SV, P.HCTH, ĐTN, các cơ quan báo đài. Tại: Hội trường lớn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
09:00 Họp Thường vụ Đảng ủy. TP: Các Ủy viên Thường vụ ĐU. Tại: P.301-A1 BTĐU
Chiều
Thứ 4
(7-04)
Sáng08:30 Họp Đảng ủy trường. TP: Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 BTĐU
Chiều14:00 BGH thống nhất nội dung nhiệm vụ công nghệ thông tin phục vụ đào tạo , NCKH, quản lý của trường năm 2021. TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.KHCN, P.PTDA, TT ƯDCNTT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
15:00 Họp trực tuyến với Trường Đại học Polytechnique Hauts-de France. TP: Phòng HTQT&NCPT, P.ĐTĐH, PGS.TS Trần Bảo Việt, TS. Đặng Minh Tân, TS. Nguyễn Viết Thanh. Tại: P.401-A1 P.HTQT&NCPT
Thứ 5
(8-04)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ công tác tháng 4/2021. TP: Theo Quy định. Tại: P.601-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Ban soạn thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. TP: Theo QĐ. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Thứ 6
(9-04)
Sáng09:00 Tập huấn công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh - đoàn tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội 11.04.2021. TP: P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCLĐT, giảng viên, sinh viên đoàn tư vấn tuyển sinh 2021 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tại: P.401-A1 P.CTCT&SV
09:00 Họp xét công nhận tốt nghiệp cao học tháng 4/2021. TP: BGH (PHT Chương)phòng ĐT SĐH, Lãnh đạo các khoa có học viên tốt nghiệp cao học. Tại: P.303-A1 PHT. Chương
Chiều14:00 Vòng chung kết cuộc thi sáng tạo giải pháp IoT 2021. TP: Khoa Điện-Điện tử, Khách mời, GVHD và các đội vào vòng chung kết, sinh viên và giảng viên quan tâm đến dự. Tại: P.103 - Nhà N3 Khoa Điện-Điện tử
Thứ 7
(10-04)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(11-04)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 05-04-2021 đến ngày 11-04-2021
(Được cập nhật lúc 2021-04-05 14:50:54)

Thứ 2 (5-04)

14:00Nghiệm thu giáo trình Đại học - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, Trung tâm TT Thư viện và các đại biểu theo giấy mời - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:00Họp Ban Giám hiệu - TP: Hiệu trưởng và các PHT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (6-04)

08:30Họp Ban soạn thảo Quy chế Quản lý các Trung tâm, Công ty - TP: Theo QĐ 1660/QĐ-ĐHGTVT ngày12 tháng 10 năm 2020, số 584/QĐ-ĐHGTVT ngày 19 tháng 03 năm 2021 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
09:00Lễ phát động Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021 - TP: BGH (HT,...), Ban Tuyên giáo TW, Báo điện tử ĐCS VN, UB An toàn giao thông Quốc gia, P.CTCT&SV, P.HCTH, ĐTN, các cơ quan báo đài - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
09:00Họp Thường vụ Đảng ủy - TP: Các Ủy viên Thường vụ ĐU - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU

Thứ 4 (7-04)

08:30Họp Đảng ủy trường - TP: Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00BGH thống nhất nội dung nhiệm vụ công nghệ thông tin phục vụ đào tạo , NCKH, quản lý của trường năm 2021 - TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.KHCN, P.PTDA, TT ƯDCNTT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:00Họp trực tuyến với Trường Đại học Polytechnique Hauts-de France - TP: Phòng HTQT&NCPT, P.ĐTĐH, PGS.TS Trần Bảo Việt, TS. Đặng Minh Tân, TS. Nguyễn Viết Thanh - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.HTQT&NCPT

Thứ 5 (8-04)

08:30Hội nghị cán bộ công tác tháng 4/2021 - TP: Theo Quy định - Tại: P.601-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Ban soạn thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường - TP: Theo QĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 6 (9-04)

09:00Tập huấn công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh - đoàn tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội 11.04.2021 - TP: P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCLĐT, giảng viên, sinh viên đoàn tư vấn tuyển sinh 2021 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.CTCT&SV
09:00Họp xét công nhận tốt nghiệp cao học tháng 4/2021 - TP: BGH (PHT Chương)phòng ĐT SĐH, Lãnh đạo các khoa có học viên tốt nghiệp cao học - Tại: P.303-A1 - Chủ trì :PHT. Chương
14:00Vòng chung kết cuộc thi sáng tạo giải pháp IoT 2021 - TP: Khoa Điện-Điện tử, Khách mời, GVHD và các đội vào vòng chung kết, sinh viên và giảng viên quan tâm đến dự - Tại: P.103 - Nhà N3 - Chủ trì :Khoa Điện-Điện tử

Thứ 7 (10-04)

Chủ nhật (11-04)

Tải xuống lịch công tác tuần

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn