Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-08-13 08:55:15)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(12-08)
Sáng07:00 Đón thí sinh trúng tuyển đại học chính quy 2019 xác nhận nhập học (thời gian 7h00- 18h00 từ ngày 10 đến 15/8/2019). TP: P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, P.HCTH, P.TBQT, Ban QLGĐ, Đoàn TN, Xưởng in, các khoa QL Sinh viên, Bộ phận XLDTS. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BGH
Chiều14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Như Hải. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất của bitum đến mô đun động của bê tông nhựa chặt ở Việt Nam. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. TP: BGH (PHT Chương), phòng ĐTSĐH, khoa Công trình, bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: P.401-A1 Phòng Đào tạo Sau đại học
Thứ 3
(13-08)
Sáng09:00 Kiểm tra ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo và quản lý sinh viên. TP: BGH (PHT Chương), TT ƯDCNTT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.ĐTSĐH, Khoa ĐTQT, TT TT-TV. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Hội nghị viên chức Khoa CNTT tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa CNT. TP: BGH (Hiệu trưởng), Đại diện P.TCCB; Toàn thể viên chức Khoa CNTTT. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(14-08)
Sáng
Chiều14:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn trường. TP: Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Ủy viên UBKT. Tại: P.401-A1 CT Công đoàn Trường
14:00 Họp kiểm tra hồ sơ NCS. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT; Lãnh đạo các Khoa: CT, VTKT, QLXD, Cơ khí; Thanh tra pháp chế. Tại: P.301-A1 P.ĐTSĐH
14:00 Tiếp công ty Quốc tế Anh quốc và Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc. TP: BGH (Hiệu trưởng), P.HTQT&NCPT, Nhóm triển khai dự án, P.Phát triển dự án. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(15-08)
Sáng08:30 Họp xét cảnh báo kết quả học tập cho sinh viên. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo các Khoa QLSV. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xét các danh hiệu thi đua năm học 2018-2019. TP: Các thành viên HĐ thi đua khen thưởng trường. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(16-08)
Sáng08:30 Họp HĐ Khoa học Đào tạo Trường. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Chiều14:00 Seminar cho NCS Lê Đức Tiến với đề tài "Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi trong tầng đá phong hóa nứt nẻ". TP: Kính mời các nhà khoa học quan tâm dự. Tại: P.401-A1 BM Cầu hầm
14:00 Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ hợp đồng thỉnh giảng. TP: Theo QĐ số 1383/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/6/2019. Tại: P.301-A1 Trưởng ban
14:30 Họp BCH Đoàn trường mở rộng. TP: UV BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ, BTK HSV.. Tại: P.501-A1 Bí thư Đoàn trường
Thứ 7
(17-08)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Xuân Nguyên. Đề tài: Nghiên cứu tăng cường Quản lý Nhà nước về Vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam. Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, khoa Vận tải - Kinh tế, bộ môn Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Phòng Đào tạo Sau đại học
09:30 Tiếp và làm việc với trường Đại học Quốc gia Chung Cheng (Đài Loan). TP: Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, mời TS. Bùi Ngọc Dũng. Tại: P.201-A1 Phòng HTQT & NCPT
Chiều
Chủ nhật
(18-08)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 12-08-2019 đến ngày 18-08-2019
(Được cập nhật lúc 2019-08-13 08:55:15)

Thứ 2 (12-08)

07:00Đón thí sinh trúng tuyển đại học chính quy 2019 xác nhận nhập học (thời gian 7h00- 18h00 từ ngày 10 đến 15/8/2019) - TP: P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, P.HCTH, P.TBQT, Ban QLGĐ, Đoàn TN, Xưởng in, các khoa QL Sinh viên, Bộ phận XLDTS - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BGH
14:00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Như Hải. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất của bitum đến mô đun động của bê tông nhựa chặt ở Việt Nam. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - TP: BGH (PHT Chương), phòng ĐTSĐH, khoa Công trình, bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng Đào tạo Sau đại học

Thứ 3 (13-08)

09:00Kiểm tra ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo và quản lý sinh viên - TP: BGH (PHT Chương), TT ƯDCNTT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.ĐTSĐH, Khoa ĐTQT, TT TT-TV - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Hội nghị viên chức Khoa CNTT tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa CNT - TP: BGH (Hiệu trưởng), Đại diện P.TCCB; Toàn thể viên chức Khoa CNTTT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (14-08)

14:00Họp Ban chấp hành Công đoàn trường - TP: Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Ủy viên UBKT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :CT Công đoàn Trường
14:00Họp kiểm tra hồ sơ NCS - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT; Lãnh đạo các Khoa: CT, VTKT, QLXD, Cơ khí; Thanh tra pháp chế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Tiếp công ty Quốc tế Anh quốc và Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc - TP: BGH (Hiệu trưởng), P.HTQT&NCPT, Nhóm triển khai dự án, P.Phát triển dự án - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (15-08)

08:30Họp xét cảnh báo kết quả học tập cho sinh viên - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo các Khoa QLSV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xét các danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 - TP: Các thành viên HĐ thi đua khen thưởng trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (16-08)

08:30Họp HĐ Khoa học Đào tạo Trường - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:00Seminar cho NCS Lê Đức Tiến với đề tài "Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi trong tầng đá phong hóa nứt nẻ" - TP: Kính mời các nhà khoa học quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BM Cầu hầm
14:00Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ hợp đồng thỉnh giảng - TP: Theo QĐ số 1383/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/6/2019 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trưởng ban
14:30Họp BCH Đoàn trường mở rộng - TP: UV BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ, BTK HSV. - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Bí thư Đoàn trường

Thứ 7 (17-08)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Xuân Nguyên. Đề tài: Nghiên cứu tăng cường Quản lý Nhà nước về Vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam. Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, khoa Vận tải - Kinh tế, bộ môn Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo Sau đại học
09:30Tiếp và làm việc với trường Đại học Quốc gia Chung Cheng (Đài Loan) - TP: Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, mời TS. Bùi Ngọc Dũng - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Phòng HTQT & NCPT

Chủ nhật (18-08)

Tải xuống lịch công tác tuần

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  08:30 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Các phương pháp hàn thép và nhôm
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Hào
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  09:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu chế độ hóa già hợp kim nhôm hệ Al-Zn-Mg nhằm nâng cao độ bền và khả năng chống ăn mòn dưới ứng suất.
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Văn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu cấu trúc tài chính doanh nghiệp xây dựng giao thông đường bộ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần ở Việt Nam
  Người báo cáo: Lê Thanh Lan
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  09:14 ngày 09-12-2019
  Nội dung: MÔ PHỎNG ỨNG XỬ CHỊU XOẮN CỦA KHÓA CHỐNG CẮT TẠI VỊ TRÍ MỐI NỐI TRONG CẦU DẦM HỘP LẮP GHÉP PHÂN ĐOẠN
  Người báo cáo: Nguyễn Đắc Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  09:30 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Giới thiệu về phương pháp xác định bán kính hiệu quả của dao phay mặt đầu hình xuyến ( torus end milling cutter) trong gia công các bề mặt dạng tự do
  Người báo cáo: Vũ Duy Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  10:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Một số vấn đề khi thiết kế máy cắt gọt
  Người báo cáo: Phạm Đức Thành
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe
  14:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Thiết lập quy trình, chương trình thử nghiệm và chương trình xác định các đặc trưng mỏi kéo thuần túy vật liệu kim loại trên máy thử mỏi LFV 500-HH
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Toàn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hóa
  14:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GẠCH KHÔNG NUNG TỪ NGUỒN CHẤT THẢI RẮN VÔ CƠ TRONG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY
  Người báo cáo: Bùi Thị Mai Anh
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  14:30 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Các phương pháp khảo sát nhu cầu đi lại trong đô thị
  Người báo cáo: Nguyễn Thanh Tú
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe
  14:30 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thiết kế tổng thể, tính toán kiểm nghiệm sức bền và động lực học giá chuyển hướng toa xe khách tốc độ cấu tạo 120km/h cho Đường sắt Việt Nam
  Người báo cáo: Nguyễn Trung Hiếu
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe
  15:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu đường sắt đến động lực học đoàn tàu đô thị
  Người báo cáo: Mai Văn Thắm
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  15:30 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với lao động ngành Logistics
  Người báo cáo: Đinh Thị Thanh Bình
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  13:30 ngày 10-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu xây dựng mô hình định lượng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Người báo cáo: An Minh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo chuyên đề 1
  14:00 ngày 10-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay do Việt Nam chế tạo
  Người báo cáo: Nguyễn Thùy Chi
  Địa điểm: P.403-A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông
  09:00 ngày 11-12-2019
  Nội dung: Giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại Tổng công ty bưu điện Việt Nam (VNPost)
  Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Mai
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông
  10:00 ngày 11-12-2019
  Nội dung: Đề xuất giải pháp phát triển thị trường dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) tại Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Nga
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ phần mềm
  08:30 ngày 13-12-2019
  Nội dung: Lược đồ “zero watermarking” ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh số.
  Người báo cáo: Cao Thị Luyên
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ phần mềm
  09:30 ngày 13-12-2019
  Nội dung: Về các phép biến đổi tần số và phân tích ma trận trong xác thực ảnh số
  Người báo cáo: Nguyễn Hiếu Cường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  08:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử của vách liên hợp thép - bê tông cốt thép sử dụng neo chống cắt chịu tải trọng đứng và ngang đồng thời
  Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng
  08:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu chế tạo vữa tự chảy không co ngót cường độ cao có sử dụng tro bay
  Người báo cáo: Nguyễn Tiến Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu hoàn thiện công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình
  Người báo cáo: Trần Minh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  09:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn và chịu cắt của kết cấu sandwich có vỏ bằng bê tông cốt lưới dệt và lõi bằng bê tông khí chưng áp
  Người báo cáo: Bùi Thị Thanh Mai
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng
  09:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro bay đến nhiệt độ thủy hóa của bê tông chất lượng cao nhiều tro bay trong quá trình rắn chắc
  Người báo cáo: Lê Thu Trang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  10:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu uốn của bản bê tông cốt lưới dệt dự ứng lực căng trước
  Người báo cáo: Nguyễn Huy Cường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện chế tạo bê tông bọt
  Người báo cáo: Thái Khắc Chiến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Thiết kế thành phần cấp phối bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Dũng
  Địa điểm: BM Cầu Hầm P.305 - A6
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  Người báo cáo: Phạm Thị Tuyết
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  11:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp thép - bê tông cốt thép có cột liên tục qua nút
  Người báo cáo: Lê Đăng Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn